12 July 2024

การประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 , เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 , รายงานความก้าวหน้า สมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAGF Office ) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประเทศไทยเจ้าภาพ การทำพิธีลงนามสัญญาเมืองเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 , การประชุม 1st  SEAGF Office เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 , รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568  (ค.ศ.2025)  ณ กรุงเทพ ฯ , จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา , การลงนามบันทึกความร่วมมือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก  ครั้งที่  33 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 , การสนับสนุนคณะนักกีฬาไทย ของ บริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ผลิตนมถั่วเหลือง ตราไวตามิ้ลค์ , การสนับสนุนคณะนักกีฬาไทยของ บริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์รองเท้าหนัง และรองเท้ากีฬา เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม
11 July 2024

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “2024 Martial Arts Photo Contest”

หัวข้อหลักของกิจกรรม ระยะเวลา 30 พฤษถาคม 2567 – 22 กรกฎาคม 2567 (24:00 KST) วิธีการส่ง ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ประกวดได้ที่ www.unescoicm-photocontest.com คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม เปิดให้ทุกคนเข้าร่วมได้จากทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงอายุ หรือสัญชาติ

ดูเพิ่มเติม
8 July 2024

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ ท่านนายก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำโดย พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ , ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ , นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ , นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬา รองประธานคณะกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมทั้ง คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ ท่านนายก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังโอวาทจากท่านนายกและท่านได้อำนวยพรให้แก่คณะนักกีฬา – เจ้าหน้าที่ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2567 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ดูเพิ่มเติม
14 June 2024

พิธีลงนามในสัญญาการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567มีพิธีลงนามในสัญญาการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคเเห่งประเทศไทย ฯ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ร่วมลงนาม นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ COO สหพันธ์กีฬาซีเกมส์ , ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย , ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร , นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี , นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา และผู้ร่วมงานเป็นผู้แทนชาติสมาชิก ในสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ ทั้งหมด 10 ประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ถนนศรีอยุธยา

ดูเพิ่มเติม
7 May 2024

การประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ คือ เรื่องรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ประจำปี 2566 ทั้งกิจกรรมภายในประเทศ และ ต่างประเทศ , เรื่องรับรองงบดุล รายรับ – รายจ่าย , รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 , กิจกรรมเดิน – วิ่ง Olympic Day 2024 ประจำปี 2567 และอื่นๆ เป็นต้น และสุดท้ายท่านประธานได้เน้นย้ำ ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน วางแผน ประสานงานเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬา โดยนำวิทยาศาสตร์การกี่ฬา โภชนาการกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นย้ำห้ามการใช้สารต้องห้าม ให้เป็นไปตามกฎของ WADA อย่างเคร่งครัด ขอให้ทุกสมาคมกีฬาเน้นย้ำ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากชัยชนะแล้ว ต้องมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกาด้วย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ 3 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม
30 April 2024

WADA เข้าพบ พลเอก วิชญ์ ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามกับโอลิมปิกแห่งชาติ”

ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567Ms.Olympia Karavasille รองผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกด้านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ Ms.Mayumi Yaya Yamamoto : ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามประจำภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนียเดินทางมาเข้าพบ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ และ นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามกับโอลิมปิกแห่งชาติ” ณ บ้านอัมพวัน คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูเพิ่มเติม
9 April 2024

คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมขอพร “พล.อ.วิชญ์” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ได้ร่วมรดน้ำขอพร พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ และ นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ และคณะกรรมบริหารท่านอื่นๆ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯพล.อ.วิชญ์ ฯ ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมกันเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยกันทำงานร่วมกันพัฒนาวงการกีฬาของชาติ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักกีฬาไทย เป็นที่ตั้ง

ดูเพิ่มเติม
9 April 2024

Mr.William Frederick BLICK เดินทางมาเข้าพบ พลเอก วิชญ์

Mr.William Frederick BLICK IOC Member from Uganda เดินทางมาเข้าพบ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการโอลิมปิค ฯ และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธาน และ IOC Member ณ บ้านอัมพวัน คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูเพิ่มเติม
7 November 2023

การจัดเลี้ยงฉลองชัย มอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 และกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ นครหางโจว สาธาณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการจัดเลี้ยงฉลองชัย มอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 และกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ นครหางโจว สาธาณรัฐประชาชนจีน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำโดย พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ , ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมทั้ง คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าร่วมงาน

ดูเพิ่มเติม
7 November 2023

สรุปผลการแข่งขันUIPM 2023 Biathle/Trithle World Championships Nusa Dua Beach – Bali Indonesia

ที่ประเทศอินโดนีเซีย พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง พล.ร.อ.สุธีร์พงศ์ แก้วทับ คุณณัฐพิมล แก้วทับ พล.ร.อ.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ พล.ร.ต.หญิงเสาวนีย์ อุทัยสาง พล.ร.ต.เบญจพล หรูสกุล และคณะกรรมการสมาคมฯนำทัพนักกีฬาจากประเทศไทยเข้าร่วมการเเข่งขันปัญจกีฬา ประเภท Biathle / Triathle World Championship ระหว่าง 1-6 พฤศจิกายน 2566ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซียในการแข่งขันในครั้งนี้พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการสมาคมฯได้ให้กำลังใจทีมนักกีฬาและทีมงานจากประเทศไทย อย่างใกล้ชิดและอบอุ่นจากทางสมาคมในการสู้ศึกในครั้งนี้จนทำให้สร้างชื่อเสียงและคว้าเหรียญทอง 9รางวัล เหรียญเงิน 6เหรียญทองแดง 12เหรียญกับมาประเทศไทยสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รายการ Triathleรุ่น U9 ชายดช.พชร จันทร์รอด (น้องบอส) เหรียญทองแดงประเภทชายเดี่ยว รุ่น U9 หญิงด.ญ. ณัฏฐิกา รัตนภักดี (น้องเมกัส) เหรียญเงินประเภทหญิงเดี่ยวด.ญ.ธมนพัณณ์ สุวรรณ์ฉวี (น้องปัน)ด.ญ.นพรดา มณีรัตน์ (น้องรดา)ด.ญ. ณัฏฐิกา รัตนภักดี (น้องเมกัส)เหรียญทอง ประเภททีมหญิงรุ่น U11 หญิงด.ญ.กัญญณัช สัตยาสถิตย์ (น้องน้ำขิง)ด.ญ.ณัฐณิชา ยมสวัสดิ์ (น้องแกมม่า)ด.ญ. วัชราวลี ศรีสดใส (น้องเกรซ)เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิงรุ่น U11 ชายด.ช.ณัฐนันทร์ รอดสวัสดิ์ (น้องนาย)ด.ช. ปุณณวิชญ์ บุญสมพงษ์ (น้องบีเอ็ม)ด.ช.รัชชานนท์ หล่ำทุ่ง (น้องมาวิน)เหรียญทองแดงประเภททีมชายรุ่น U19นาย ภูริทัต โยเฮือง (น้องโชกุล) เหรียญทองชายเดี่ยวนาย วิชญ์พล ลูกจันทร์ ( น้องไอ๊ซ์ )เหรียญทองแดงประเภทชายเดี่ยวผลการแข่งขันในวันที่ 3 พย2566รายการ mix Triathleรุ่น U9.( เหรียญเงิน )ดช. พชร จันทร์รอด (น้องบอส)ดญ.ณัฐฐินีย์ รอดสวัสดิ์ (น้องเนย)รุ่นU19 (

ดูเพิ่มเติม
28 September 2023

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา

วันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ท่านประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาพร้อมมอบของให้นักกีฬาในหมู่บ้านนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน Photo credit : Wasuwat Torkaew

ดูเพิ่มเติม
14 September 2023

การประชุมสรุปการลงทะเบียนคณะนักกีฬา กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19

ในวันที่ 14 กันยายน 2566 นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬาทีมชาติไทย ได้นำทีมเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมประชุม DRM (การประชุมสรุปการลงทะเบียนคณะนักกีฬา) ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดูเพิ่มเติม
8 September 2023

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์ ก่อน การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำโดย พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ , ศ. (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ , นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมทั้ง คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์ เพื่อรับฟังโอวาทและอำนวยพรให้แก่คณะนักกีฬา – เจ้าหน้าที่ ณ ศาลาสหไทย์สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดูเพิ่มเติม
5 September 2023

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการเเข่งขัน ฯ

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.ศ.(พิเศษ)เจริญ วรรธนะสิน รองประธานฯ -ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการเเข่งขัน ฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯโดยมีวาระสำคัญ การเสด็จเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาขี่ม้า ของพลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา , การนำคณะกีฬาเข้าเฝ้า ฯ เพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ทรางพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ศาลาหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง , สรุปจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ , ตารางเดินทางไป – กลับ ของคณะนักกีฬาไทย , การตรวจโควิด – 19 โดยวิธีการตรวจแบบ ATK , การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Go Hangzhou ก่อนการเดินทาง , การเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา , สรุปการทดสอบสมรถภาพของนักกีฬา , การรายงานเรื่องสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม
31 August 2023

การประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2566 , เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2566 , เรื่องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้าการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาในการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 , เรื่องที่ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ มอบหมายให้ผู้เเทนเข้าร่วมประชุม , รายงานความก้าวหน้า สมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) , รายงานคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ.2025) ประเทศไทย (เจ้าภาพ) , รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬานักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 , รายงานจากคณะอนุกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์ ว่าด้วยเรื่องการลงนามบันทึกความร่วมมือการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 , การสนับสนุนด้านอาหารจาก เครือข่ายโภคภัณฑ์ , การสนับสนุนด้านการสื่อสารจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด , ขออนุมัติส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย ไปร่วมการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 8

ดูเพิ่มเติม
23 August 2023

การแถลงข่าวการสนับสนุนนักกีฬาไทยเพื่อให้ไปสู้ศึกทั้งในเอเชียนเกมส์ 2022 และเอเชียนพาราเกมส์ 2022

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , อำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ ขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP รวมถึงผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ อีกหลายท่าน พร้อมด้วยนักกีฬาที่เข้าร่วมทั้งในเอเชียนเกมส์ 2022 และเอเชียนพาราเกมส์ 2022 ที่หางโจว ประเทศจีน เข้าร่วมการแถลงข่าวการสนับสนุนนักกีฬาไทยเพื่อให้ไปสู้ศึกทั้งในเอเชียนเกมส์ 2022 และเอเชียนพาราเกมส์ 2022 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP ภายใต้แคมเปญ ‘ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย สู้สุดทุกสนามไปด้วยกัน’ ณ อาคาร 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ดูเพิ่มเติม
16 August 2023

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำโดย พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ , ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ , นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ , นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬา รองประธานคณะกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมทั้ง คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้โอวาทและอำนวยพรแก่คณะนักกีฬา – เจ้าหน้าที่ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดูเพิ่มเติม
4 August 2023

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1/2566

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ สรุปการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา Hangzhou 2022 Asian Games เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2566 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน, การแต่งตั้งอาตาเช่ประจำทีมนักกีฬาไทย, สรุปจำนวนนักกีฬาตาม Entry From by Name, โควต้าเจ้าหน้าที่ประจำทีม, กำหนดการเดินทางของคณะนักกีฬาไทย, เรื่องรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการนักกีฬาไทย , และรายงานการดำเนินงานของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม
21 July 2023

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เข้าพบ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและนักกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ เข้าพบ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี / ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ณ บ้านอัมพวัน คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรายงานสรุปผลการเดินทางไปแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 18 รายการ 2023 ASIAN BMX CHAMPIONSHIPS ณ เมืองทาเกย์ทัย ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมทั้ง อัญเชิญภาพพระราชทานมอบให้ประธาน ภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) ทรงพระเยาว์ ทรงจักรยานสามล้อเด็ก ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , ภาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10) ทรงจักรยาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 , ภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจักรยาน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2548 และมอบของที่ระลึกจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวให้โอวาท แก่คณะกรรมการบริหารและนักกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ดูเพิ่มเติม
6 July 2023

การจัดเลี้ยงฉลองชัย มอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 และเอเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการจัดเลี้ยงฉลองชัย มอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 และเอเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำโดย พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ , ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ , นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมทั้ง คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าร่วมงาน

ดูเพิ่มเติม
30 June 2023

การประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

วันที่ 30 มิ.ย. 2566 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ คือ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำ ปี 2564 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ , เรื่องรายงานผลการดำ เนินงานของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ ปี 2565 เรื่องรับรองงบดุล รายรับ – รายจ่าย , เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำ ปี 2566 รายงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 , รายงานความก้าวหน้าการแข่งขันกีฬา 2nd ANOC World Beach Games Bali 2023 ณ เมืองบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย , รายงานความก้าวหน้าการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 , รายงานการเลื่อนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 , รายงานความก้าวหน้าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ.2025) ณ กรุงเทพมหานคร , จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ประเทศไทย และสุดท้ายท่านประธานได้เน้นย้ำ ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน วางแผน ประสานงานเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬา โดยนำวิทยาศาสตร์การกี่ฬา โภชนาการกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นย้ำห้ามการใช้สารต้องห้าม ให้เป็นไปตามกฎของ WADA อย่างเคร่งครัด ขอให้ทุกสมาคมกีฬาเน้นย้ำ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากชัยชนะแล้ว ต้องมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกาด้วย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ 30 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม
26 May 2023

เข้าร่วมสัมมนา ” ร่วมขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ”

พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ” ร่วมขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ” ของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 0800-1330 ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น4 อาคารรัฐสภา

ดูเพิ่มเติม
18 May 2023

ปิดฉาก ซีเกมส์ 2023 “บิ๊กป้อม” ประธานโอลิมปิคฯ รับมอบธงในฐานะเจ้าภาพครั้งต่อไป

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ปิดฉากลงแล้วที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโช ประเทศกัมพูชา โดยบิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมรับมอบธงในฐานะเจ้าภาพครั้งต่อไป ครั้งที่ 33 อีก 2 ปีข้างหน้า ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ในปี พ.ศ. 2568 ใช้กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, สงขลา เป็น 3 จังหวัดหลักในการเป็นเจ้าภาพ

ดูเพิ่มเติม
8 May 2023

‘ฮอกกี้สาวไทย’ ล้างแค้นมาเลเซีย คว้าเหรียญทองซีเกมส์2023

ทีมฮอกกี้ในร่วม ประเภททีมหญิง ทีมชาติไทย ล้างแค้น มาเลเซีย “แชมป์เก่า” สำเร็จ หลังเอาชนะจุดโทษ 2-1 (เสมอในเวลา 0-0) คว้าเหรียญทองซีเกมส์ คร้ังที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา ให้กับทัพนักกีฬาไทยสำเร็จ การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ ในร่ม มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  โดยในรอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมหญิง เป็นการพบกันของคู่ชิงชนะเลิศของซีเกมส์ครั้งที่แล้ว ระหว่าง “แชมป์เก่า” มาเลเซีย พบกับ “รองแชมป์เก่า” ทีมชาติไทย ซึ่งในรอบพบกันหมด ทั้งสองทีมเสมอกันมา 0-0 ในรอบชิงชนะเลิศ ทั้งสองทีมสู้กันอย่างสูสี เปิดเกมแลกกันอย่างสนุก แต่เมื่อครบ 4 ควอเตอร์ไม่มีใครทำประตูได้ทำให้จบเกมเสมอกัน 0-0 ต้องการทีมชนะด้วยการดวลจุดโทษ ซึ่งผลปรากฏว่า สาวไทย ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์ 2-1 คว้าแชมป์ฮอกกี้ในร่ม ประเภททีมหญิง คว้าเหรียญทองซีเกมส์ ไปครองได้สำเร็จ

ดูเพิ่มเติม
6 May 2023

“นันท์” ยลธนันท์ พลกล้า คว้าเหรียญทองแดง เสือภูเขาครอสคันทรี ในศึกซีเกมส์ 2023

“นันท์” ยลธนันท์ พลกล้า นักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทย ชูมือเข้าเส้นชัย หลังคว้าเหรียญทองแดง เสือภูเขาครอสคันทรี ในศึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 เมืองเสียมราฐ ที่ประเทศกัมพูชา ขณะนี้ศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) ส่งหนังสื่อเชิญเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. – 15 ส.ค. 66 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน

ดูเพิ่มเติม
6 May 2023

“กัมพูชา” เปิดฉาก “ซีเกมส์ 2023” สุดยิ่งใหญ่

(5 พ.ค.2566) พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ 2023 หรือ กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 ณ สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโช กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ อัดแน่นแสง สีเสียงสุดตระการตา โดยมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนตัวแทนรัฐบาลไทยจะเป็น ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย บรรยากาศหน้าสนาม มรดก เตโช สนามพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ คึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา โดยมีชาวกัมพูชา ทยอยเข้าสนามกันอย่างต่อเนื่องด้วยความตื่นเต้น ทั้งการทาสีหน้าตาด้วยธงชาติกัมพูชา แต่งตัวจัดเต็ม เพราะนี่คือมหกรรมกีฬาใหญ่นานาชาติครั้งแรก พิธีจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเวลา 19.00 น. มีชาวกัมพูชาและรวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาร่วมชม ขณะที่สนามกีฬามรดกเตโช มีความจุ 60,000 ที่นั่ง แต่รองรับได้สูงสุดถึง 75,000 คน สำหรับการแสดงเจ้าภาพจัดการแสดงนำเสนอความเป็นกัมพูชา ด้วยชุดการแสดง “ต้นกำเนิดของแขมร์” ต่อด้วย “ความงดงามของอังกอร์” ชุดต่อมา “รอยยิ้มชาวเขมร” ชุดที่สี่ “อนาคตของกัมพูชา” และชุดสุดท้าย “1 สังคม 1 โชคชะตา” ขณะที่ โซน เซียว-เมย นักกีฬาเทควันโดเหรียญทอง เอเชียนเกมส์คนแรกของกัมพูชา เป็นผู้จุดคบเพลิงเป็นคนสุดท้าย ที่สำคัญในพิธีเปิดหนนี้ยังถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการบาสเกตบอลไทย ที่มีนักกีฬาถือธงชาติไทย นำนักกีฬาเข้าสู่สนามพิธีเปิดซีเกมส์ นั้นคือ “โอม” ชนาธิป จักรวาฬ นักบาสเกตบอลทีมชาติไทย เจ้าของส่วนสูง 203 ซม. ที่ก่อนเข้าสนามในพิธีเปิดได้ลงฝึกซ้อมบาส 3 คน ที่จะแข่งในวันพรุ่งนี้ (6 พ.ค.) ในฐานะแชมป์เก่า

ดูเพิ่มเติม
27 April 2023

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์

วันที่ 27 เมษายน 2566 ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำโดย พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ , ศ. (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ , นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมทั้ง คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์ เพื่อให้โอวาทและอำนวยพรแก่คณะนักกีฬา – เจ้าหน้าที่ ณ ศาลาสหไทย์สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๒ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ดูเพิ่มเติม
26 April 2023

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำโดย พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ , ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ , นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมทั้ง คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้โอวาทและอำนวยพรแก่คณะนักกีฬา – เจ้าหน้าที่ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๒ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ดูเพิ่มเติม
25 April 2023

การประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา

นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 และ ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมือง HANGZHOU สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม
20 April 2023

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 , เรื่องความคืบหน้าการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงาน องค์กรกีฬาต่างประเทศในประเทศไทย , รายงานความคืบหน้าการเก็บตัวฝีกซ้อมของนักกีฬาในกีฬาซีเกมส์ , รายงานการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง Olympic Day 2023 ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 , รายงานการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ( World Women Day 2023 ) เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 , รายงานการประชุม 2nd Coordination Committee Meeting ร่วมกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2566 , รายงานการจัดประชุม OCA Athletes Forum ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ราชประสงค์ , การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 , รายงานคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ.2025) ประเทศไทย (เจ้าภาพ) ,

ดูเพิ่มเติม
12 April 2023

คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯร่วมขอพร “พล.อ.วิชญ์” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2566 คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ได้ร่วมรดน้ำขอพร พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ และ นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯพล.อ.วิชญ์ ฯ ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมกันเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยกันทำงานร่วมกันพัฒนาวงการกีฬาของชาติ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักกีฬาไทย เป็นที่ตั้ง

ดูเพิ่มเติม
5 April 2023

ตรวจเยี่ยม ติดตามการฝึกซ้อม นักกีฬาวูซู

นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเหรัญญิก ตรวจเยี่ยม ติดตามการฝึกซ้อม นักกีฬาวูซู ณ GS ฟิตเนส มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ดูเพิ่มเติม
8 March 2023

การจัดงาน “วันสตรีสากล” (International Women’s Day)

คณะอนุกรรมการฝ่ายสตรีและกีฬา ในคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.สุพิตร สมาหิโต ประธานอนุกรรมการฝ่ายสตรีและกีฬา และ ดร.สุวรรณา ศิลปะอาชา ประธานกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ได้จัดงาน “วันสตรีสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี จัดงานขึ้น ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความตระหนักรู้สำหรับสตรีกับกีฬา ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มสตรีที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการกีฬาของประเทศ เป็นกลุ่มสตรีที่เป็น Role Model สำหรับสตรีกลุ่มอื่นๆในการรณรงค์เรื่องสุขภาพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการจัดงานยังมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการรวมพลคนกีฬาสตรี เป็นการพบปะนำร่องเพื่อการร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายรูปแบบในวันสตรีสากลของทุกๆปีต่อไป โดยการจัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการฝ่ายสตรีและกีฬา ได้เล่าถึงประวัติวันสตรีสากลและการเคลื่อนไหวต่างๆของกิจกรรมส่งเสริมสตรีกับกีฬาในประเทศไทย และได้ย้ำถึง ระบบสามแปด โดยมีเนื้อหาคือ 1. ยอมให้ลดเวลาทำงานเหลือวันละ 8 ชั่วโมง 2. ให้ศึกษาหาความรู้พัฒนาศักยภาพของตนเองวันละ 8 ชั่วโมง 3. ให้มีเวลาพักผ่อนวันละ 8 ชั่วโมงและได้รับเกียรติจากนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้ ได้แก่ 1. คุณนุศรา ต้อมคำ (ซาร่า) นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย 2. คุณสายสุนีย์ จ๊ะนะ (แวว) นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทย 3. บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์(ครีม) นักแบตมินตันทีมชาติไทย 4. คุณสุภาวดี กุญชวน (โบว์) อดีตนักบาสเก็ตบอลทีมชาติไทย 5. คุณปุณฑริกา ธัญญะวานิช (มีน) นักกีฬาปีนหน้าผาทีมชาติไทย 6. คุณแทมมารีน ธนสุกาญจน์ (แทมมี่) อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของไทย 7. คุณชนาธิป ซ้อนขำ (เล็ก)

ดูเพิ่มเติม
4 March 2023

การประชุม คณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน ในการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ สรุปการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และ เจ้าหน้าที่ประจำทีม เมื่อวันพฤหัสดที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566, คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์, การแต่งตั้งอาตาเช่ประจำทีมนักกีฬาไทย, สรุปการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา, จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม, การเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา, รายงานเรื่องสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม
4 March 2023

รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งเคอร์จีสถาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ , นายแพทย์ วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และพลเอกมังกร โกสินทรเสนีย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เข้าต้อนรับ นายคีรีชเบค ซาบาคีเชฟ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งเคอร์จีสถาน และนายเกียรติพงศ์ รัตนเกรียงไกร(โค้ชอ๊อต) ณ บ้านอัมพวัน คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูเพิ่มเติม
23 February 2023

การประชุม คณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน ในการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์, การแต่งตั้งอาตาเช่ประจำทีมนักกีฬาไทย, สรุปการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา, ความคืบหน้าของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม
20 February 2023

ประชุม กรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ เรื่องความคืบหน้าการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานองค์กรกีฬาต่างประเทศในประเทศไทย, รายงานความคืบหน้าการเก็บตัว ฝึกซ้อมของนักกีฬาในกีฬาซีเกมส์, การพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประเทศไทย (เจ้าภาพ), ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021), การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32, การพิจารณาการแข่งขันกีฬา KUN KHMER, การจัดประชุม OCA Athletes Forum ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร, การจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง Olympic Day 2023, การจัดการสัมมนา “ เรื่อง การใช้เวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศจากประสบการณ์จริงของสมาคมกีฬา ”, การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ( World Women Day 2023 ) เป็นต้น https://www.youtube.com/watch?v=VOguQdzBpWY&feature=youtu.be

ดูเพิ่มเติม
25 January 2023

นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงพนมเปญ ซึ่งเดินทางไปประชุม หัวหน้าคณะนักกีฬา ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 32

ดูเพิ่มเติม
25 January 2023

การประชุม การเเข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 25 มกราคม 2566 พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าของสำนักงาน SEAGF Office และการแข่งขัน PHNOM PENH 2023 ณ ห้องประชุม ชั้น1 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

ดูเพิ่มเติม