20 ตุลาคม 2020

โครงการกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (Olympic Solidarity Programe)

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ รองเลขาธิการค

ดูเพิ่มเติม
27 เมษายน 2020

พิธีลงนามสัญญาเป็นเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2021”

ประเทศไทยได้รับสิทธิให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2021 จากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย อย่างเป็นทางการแล้ว

ดูเพิ่มเติม