การประชุมสรุปการลงทะเบียนคณะนักกีฬา กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19

ในวันที่ 14 กันยายน 2566 นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬาทีมชาติไทย ได้นำทีมเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมประชุม DRM (การประชุมสรุปการลงทะเบียนคณะนักกีฬา) ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

+ อ่านต่อ

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์ ก่อน การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำโดย พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ , ศ. (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ , นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมทั้ง คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์ เพื่อรับฟังโอวาทและอำนวยพรให้แก่คณะนักกีฬา – เจ้าหน้าที่ ณ ศาลาสหไทย์สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

+ อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการเเข่งขัน ฯ

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.ศ.(พิเศษ)เจริญ วรรธนะสิน รองประธานฯ -ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการเเข่งขัน ฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯโดยมีวาระสำคัญ การเสด็จเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาขี่ม้า ของพลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา , การนำคณะกีฬาเข้าเฝ้า ฯ เพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ทรางพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ศาลาหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง , สรุปจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ , ตารางเดินทางไป – กลับ ของคณะนักกีฬาไทย , การตรวจโควิด – 19 โดยวิธีการตรวจแบบ ATK , การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Go Hangzhou ก่อนการเดินทาง , การเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา , สรุปการทดสอบสมรถภาพของนักกีฬา , การรายงานเรื่องสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็นต้น

+ อ่านต่อ

การประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2566 , เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2566 , เรื่องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้าการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาในการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 , เรื่องที่ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ มอบหมายให้ผู้เเทนเข้าร่วมประชุม , รายงานความก้าวหน้า สมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) , รายงานคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ.2025) ประเทศไทย (เจ้าภาพ) , รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬานักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 , รายงานจากคณะอนุกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์ ว่าด้วยเรื่องการลงนามบันทึกความร่วมมือการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 , การสนับสนุนด้านอาหารจาก เครือข่ายโภคภัณฑ์ , การสนับสนุนด้านการสื่อสารจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด , ขออนุมัติส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย ไปร่วมการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 8

+ อ่านต่อ

การแถลงข่าวการสนับสนุนนักกีฬาไทยเพื่อให้ไปสู้ศึกทั้งในเอเชียนเกมส์ 2022 และเอเชียนพาราเกมส์ 2022

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , อำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ ขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP รวมถึงผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ อีกหลายท่าน พร้อมด้วยนักกีฬาที่เข้าร่วมทั้งในเอเชียนเกมส์ 2022 และเอเชียนพาราเกมส์ 2022 ที่หางโจว ประเทศจีน เข้าร่วมการแถลงข่าวการสนับสนุนนักกีฬาไทยเพื่อให้ไปสู้ศึกทั้งในเอเชียนเกมส์ 2022 และเอเชียนพาราเกมส์ 2022 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP ภายใต้แคมเปญ ‘ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย สู้สุดทุกสนามไปด้วยกัน’ ณ อาคาร 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค

+ อ่านต่อ

About Us

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นหนึ่งในจำนวน 205 ประเทศ ที่คณะกรรมการโอลิมปิคระหว่างประเทศ (IOC) ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ และเป็นหนึ่งในจำนวน 45 ประเทศที่สภาโอลิมปิคแห่งเอเชียให้การรับรอง

READ MORE

Event

Upcoming Event

2nd World Beach Games


Warning: Use of undefined constant option - assumed 'option' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/olympictha/domains/olympicthai.org/private_html/wp-content/themes/Olympic/page-templates/homepage.php on line 162
Sponsor