การประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ คือ เรื่องรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ประจำปี 2566 ทั้งกิจกรรมภายในประเทศ และ ต่างประเทศ , เรื่องรับรองงบดุล รายรับ – รายจ่าย , รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 , กิจกรรมเดิน – วิ่ง Olympic Day 2024 ประจำปี 2567 และอื่นๆ เป็นต้น และสุดท้ายท่านประธานได้เน้นย้ำ ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน วางแผน ประสานงานเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬา โดยนำวิทยาศาสตร์การกี่ฬา โภชนาการกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นย้ำห้ามการใช้สารต้องห้าม ให้เป็นไปตามกฎของ WADA อย่างเคร่งครัด ขอให้ทุกสมาคมกีฬาเน้นย้ำ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากชัยชนะแล้ว ต้องมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกาด้วย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ 3 พฤษภาคม 2567

+ อ่านต่อ

WADA เข้าพบ พลเอก วิชญ์ ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามกับโอลิมปิกแห่งชาติ”

ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567Ms.Olympia Karavasille รองผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกด้านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ Ms.Mayumi Yaya Yamamoto : ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามประจำภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนียเดินทางมาเข้าพบ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ และ นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามกับโอลิมปิกแห่งชาติ” ณ บ้านอัมพวัน คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

+ อ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมขอพร “พล.อ.วิชญ์” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ได้ร่วมรดน้ำขอพร พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ และ นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ และคณะกรรมบริหารท่านอื่นๆ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯพล.อ.วิชญ์ ฯ ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมกันเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยกันทำงานร่วมกันพัฒนาวงการกีฬาของชาติ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักกีฬาไทย เป็นที่ตั้ง

+ อ่านต่อ

Mr.William Frederick BLICK เดินทางมาเข้าพบ พลเอก วิชญ์

Mr.William Frederick BLICK IOC Member from Uganda เดินทางมาเข้าพบ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการโอลิมปิค ฯ และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธาน และ IOC Member ณ บ้านอัมพวัน คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

+ อ่านต่อ

การจัดเลี้ยงฉลองชัย มอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 และกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ นครหางโจว สาธาณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการจัดเลี้ยงฉลองชัย มอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 และกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ นครหางโจว สาธาณรัฐประชาชนจีน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำโดย พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ , ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมทั้ง คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าร่วมงาน

+ อ่านต่อ

About Us

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นหนึ่งในจำนวน 205 ประเทศ ที่คณะกรรมการโอลิมปิคระหว่างประเทศ (IOC) ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ และเป็นหนึ่งในจำนวน 45 ประเทศที่สภาโอลิมปิคแห่งเอเชียให้การรับรอง

READ MORE

Event

Upcoming Event

33rd Olympic Games 2024

องค์กรที่เกี่ยวข้อง
Sponsor