ประเทศไทยได้เริ่มส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2495 เป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 15 ที่ประเทศฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพ จะเห็นได้ว่าในปีดังกล่าวประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเพียงประเภทเดียวเท่านั้น คือ กรีฑา หลังจากนั้นมาประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภทกีฬา มีตั้งแต่ กรีฑา บาสเกตบอล ฟุตบอล เรือใบ มวยสากลสมัครเล่น จักรยาน ยกน้ำหนัก ยูโด ว่ายน้ำ ยิงปืน และอื่น ๆ เรื่อยมา

ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 21 ณ ประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ.2519 ประเทศไทยได้รับเหรียญโอลิมปิกเป็นครั้งแรก คือ นายพเยาว์  พูลธรัตน์ ได้รับเหรียญทองแดง จากกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลต์ฟลายเวท และหลังจากนั้นประเทศไทยก็ได้รับเหรียญโอลิมปิกเกมส์ทุกครั้งไป ตามตารางดังต่อไปนี้

2559

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ นครริโอเดจาเนโร สาธารณรัฐบราซิล (ระหว่างวันที่ 5 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2559) ได้รับเหรียญทั้งหมด 6 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 2 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ

นางสาวสุกัญญา ศรีสุราช

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 58 กิโลกรัม
รางวัล: ทอง
ปี: 2559

นางสาวโสภิตา ธนสาร

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 48 กิโลกรัม
รางวัล: ทอง
ปี: 2559

นางสาวพิมศิริ ศิริแก้ว

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 58 กิโลกรัม
รางวัล: เงิน
ปี: 2555
ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 58 กิโลกรัม
รางวัล: เงิน
ปี: 2559

นายเทวินทร์ หาญปราบ

ประเภท: เทควันโด รุ่น 58 กิโลกรัม
รางวัล: เงิน
ปี: 2559

นายสินธุ์เพชร์ กรวยทอง

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 56 กิโลกรัม
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2559

นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ

ประเภท: เทควันโด รุ่น 49 กิโลกรัม
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2559

2555

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (ระหว่างวันที่ 27 กรกฏาคม - 12 สิงหาคม พ.ศ.2555) ได้รับเหรียญทั้งหมด 3 เหรียญ ได้แก่ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ

ร้อยตรี แก้ว พงษ์ประยูร

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท
รางวัล: เงิน
ปี: 2555

นางสาวพิมศิริ ศิริแก้ว

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 58 กิโลกรัม
รางวัล: เงิน
ปี: 2555
ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 58 กิโลกรัม
รางวัล: เงิน
ปี: 2559

นางสาวชนาธิป ซ้อนขำ

ประเภท: เทควันโด รุ่น 49 กิโลกรัม
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2555

2551

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ระหว่างวันที่ 8 - 24 สิงหาคม พ.ศ.2551) ได้รับเหรียญทั้งหมด 6 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 2 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ

ร้อยตรีหญิง ประภาวดี เจริญรัตนธารากุล

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 53 กิโลกรัม
รางวัล: ทอง
ปี: 2551

ร้อยเอก สมจิต จงจอหอ

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท
รางวัล: ทอง
ปี: 2551

นางสาวบุตรี เผือดผ่อง

ประเภท: เทควันโด รุ่น 49 กิโลกรัม
รางวัล: เงิน
ปี: 2551

นายมนัส บุญจำนงค์

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท
รางวัล: เงิน
ปี: 2551

นางสาววันดี คำเอี่ยม

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 58 กิโลกรัม
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2551

นางสาว เพ็ญศิริ เหล่าศิริกุล

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 48 กิโลกรัม
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2551

2547

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก(กรีซ) (ระหว่างวันที่ 13 - 29 สิงหาคม พ.ศ.2547) ได้รับเหรียญทั้งหมด 8 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 4 เหรียญ

นายมนัส บุญจำนงค์

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท
รางวัล: ทอง
ปี: 2547

ร้อยเอกหญิง อุดมพร พลศักดิ์

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 53 กิโลกรัม
รางวัล: ทอง
ปี: 2547

ร้อยเอกหญิง ปวีณา ทองสุก

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 75 กิโลกรัม
รางวัล: ทอง
ปี: 2547

นายวรพจน์ เพ็ชรขุ้ม

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท
รางวัล: เงิน
ปี: 2547

เรือตรีหญิง อารีย์ วิรัฐถาวร

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 48 กิโลกรัม
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2547

นางสาววันดี คำเอี่ยม

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 58 กิโลกรัม
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2547

นายสุริยา ปราสาทหินพิมาย

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์มิดเดิ้นเวท
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2547

นางสาวเยาวภา บุรพลชัย

ประเภท: เทควันโด รุ่น 49 กิโลกรัม
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2547

2543

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ นครซิดนีซ์ เครือออสเตรเลีย (ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ.2543) ได้รับเหรียญทั้งหมด 3 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ

ร้อยตำรวจเอก วิจารณ์ พลฤทธิ์

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท
รางวัล: ทอง
ปี: 2543

เรือโท พรชัย ทองบุราณ

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์มิดเดิ้นเวท
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2543

นาวาตรีหญิง เกษราภรณ์ สุตา

ประเภท: ยกน้ำหนัก รุ่น 58 กิโลกรัม
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2543

2539

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 26 ณ เมืองแอตแลนต้า สหรัฐอเมริกา (ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ.2539) ได้รับเหรียญทั้งหมด 2 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ

เรือเอก สมรักษ์ คำสิงห์

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท
รางวัล: ทอง
ปี: 2539

นาวาอากาศตรี วิชัย ราชานนท์

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2539

2535

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 25 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน (ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ.2535) ได้รับเหรียญทั้งหมด 1 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ

นายอาคม เฉ่งไล่

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2535

2531

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 24 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระหว่างวันที่ 17 - 2 ตุลาคม พ.ศ.2531) ได้รับเหรียญทั้งหมด 1 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ

นายผจญ มูลสัน

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2531

2527

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 23 ณ ลอสแองเจลีส สาธารณรัฐอเมริกา (ระหว่างวันที่ 28 - 12 สิงหาคม พ.ศ.2527) ได้รับเหรียญทั้งหมด 1 เหรียญ ได้แก่ เหรียญเงิน 1 เหรียญ

นายทวี อัมพรมหา

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท
รางวัล: เงิน
ปี: 2527

2519

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 21 ณ มอลทรีออล ประเทศแคนาดา (ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ.2519) ได้รับเหรียญทั้งหมด 1 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ

นายพเยาว์ พูลธรัตน์

ประเภท: มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท
รางวัล: ทองแดง
ปี: 2519