7 November 2023

สรุปผลการแข่งขันUIPM 2023 Biathle/Trithle World Championships Nusa Dua Beach – Bali Indonesia

ที่ประเทศอินโดนีเซีย พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง พล.ร.อ.สุธีร์พงศ์ แก้วทับ คุณณัฐพิมล แก้วทับ พล.ร.อ.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ พล.ร.ต.หญิงเสาวนีย์ อุทัยสาง พล.ร.ต.เบญจพล หรูสกุล และคณะกรรมการสมาคมฯนำทัพนักกีฬาจากประเทศไทยเข้าร่วมการเเข่งขันปัญจกีฬา ประเภท Biathle / Triathle World Championship ระหว่าง 1-6 พฤศจิกายน 2566ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซียในการแข่งขันในครั้งนี้พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการสมาคมฯได้ให้กำลังใจทีมนักกีฬาและทีมงานจากประเทศไทย อย่างใกล้ชิดและอบอุ่นจากทางสมาคมในการสู้ศึกในครั้งนี้จนทำให้สร้างชื่อเสียงและคว้าเหรียญทอง 9รางวัล เหรียญเงิน 6เหรียญทองแดง 12เหรียญกับมาประเทศไทยสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รายการ Triathleรุ่น U9 ชายดช.พชร จันทร์รอด (น้องบอส) เหรียญทองแดงประเภทชายเดี่ยว รุ่น U9 หญิงด.ญ. ณัฏฐิกา รัตนภักดี (น้องเมกัส) เหรียญเงินประเภทหญิงเดี่ยวด.ญ.ธมนพัณณ์ สุวรรณ์ฉวี (น้องปัน)ด.ญ.นพรดา มณีรัตน์ (น้องรดา)ด.ญ. ณัฏฐิกา รัตนภักดี (น้องเมกัส)เหรียญทอง ประเภททีมหญิงรุ่น U11 หญิงด.ญ.กัญญณัช สัตยาสถิตย์ (น้องน้ำขิง)ด.ญ.ณัฐณิชา ยมสวัสดิ์ (น้องแกมม่า)ด.ญ. วัชราวลี ศรีสดใส (น้องเกรซ)เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิงรุ่น U11 ชายด.ช.ณัฐนันทร์ รอดสวัสดิ์ (น้องนาย)ด.ช. ปุณณวิชญ์ บุญสมพงษ์ (น้องบีเอ็ม)ด.ช.รัชชานนท์ หล่ำทุ่ง (น้องมาวิน)เหรียญทองแดงประเภททีมชายรุ่น U19นาย ภูริทัต โยเฮือง (น้องโชกุล) เหรียญทองชายเดี่ยวนาย วิชญ์พล ลูกจันทร์ ( น้องไอ๊ซ์ )เหรียญทองแดงประเภทชายเดี่ยวผลการแข่งขันในวันที่ 3 พย2566รายการ mix Triathleรุ่น U9.( เหรียญเงิน )ดช. พชร จันทร์รอด (น้องบอส)ดญ.ณัฐฐินีย์ รอดสวัสดิ์ (น้องเนย)รุ่นU19 (

ดูเพิ่มเติม
4 August 2023

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1/2566

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ สรุปการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา Hangzhou 2022 Asian Games เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2566 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน, การแต่งตั้งอาตาเช่ประจำทีมนักกีฬาไทย, สรุปจำนวนนักกีฬาตาม Entry From by Name, โควต้าเจ้าหน้าที่ประจำทีม, กำหนดการเดินทางของคณะนักกีฬาไทย, เรื่องรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการนักกีฬาไทย , และรายงานการดำเนินงานของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม