17 พฤษภาคม 2022

OLYMPIC DAY 2022 @NOCThailand

วันโอลิมปิกสากล (OLYMPIC DAY) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างกระบวนการโอลิมปิกเเละเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีความตื่นตัวในการออกกำลัง

ดูเพิ่มเติม