1 July 2022

จากฮานอย 2021 สู่พนมเปญ 2023

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเสวนา เรื่อง “จากฮานอย 2021 สู่พนมเปญ 2023” ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานสัมพันธ์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชน ร่วมกับสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานเปิดการเสวนา เพื่อเป็นเวทีสำหรับการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนากีฬาระดับนานาชาติต่อไป โดยเฉพาะหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 “ฮานอย ซีเกมส์ 2021” ผู้เข้าร่วมเสวนาจะได้รับทราบสาระของการเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ทั้งในแง่การวิเคราะห์ผลการแข่งขัน การบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่จะนำไปสู่การเตรียมการในการเข้าร่วม “พนมเปญซีเกมส์ 2023” ต่อไป

ดูเพิ่มเติม
24 June 2017

OLYMPIC DAY 2017

กิจกรรม 2017 OLYMPIC DAY วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุ่งศรีเมือง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ดูเพิ่มเติม