4

August 2023

หมวดหมู่: Uncategorized / ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1/2566

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

โดยมีวาระสำคัญ สรุปการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา Hangzhou 2022 Asian Games เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2566 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน, การแต่งตั้งอาตาเช่ประจำทีมนักกีฬาไทย, สรุปจำนวนนักกีฬาตาม Entry From by Name, โควต้าเจ้าหน้าที่ประจำทีม, กำหนดการเดินทางของคณะนักกีฬาไทย, เรื่องรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการนักกีฬาไทย , และรายงานการดำเนินงานของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น