สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย