สมาชิกสามัญ

สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

สมาชิกสมทบ

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ฯ

โอลิมปิกฤดูร้อน

สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ

โอลิมปิกฤดูหนาว

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

โอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน

สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ฯ

สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ

โอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย