25

January 2023

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงพนมเปญ ซึ่งเดินทางไปประชุม หัวหน้าคณะนักกีฬา ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 32