26

May 2023

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

เข้าร่วมสัมมนา ” ร่วมขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ”

พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ” ร่วมขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ” ของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 0800-1330 ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น4 อาคารรัฐสภา