20

April 2023

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

โดยมีวาระสำคัญ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 , เรื่องความคืบหน้าการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงาน องค์กรกีฬาต่างประเทศในประเทศไทย , รายงานความคืบหน้าการเก็บตัวฝีกซ้อมของนักกีฬาในกีฬาซีเกมส์ , รายงานการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง Olympic Day 2023 ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 , รายงานการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ( World Women Day 2023 ) เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 , รายงานการประชุม 2nd Coordination Committee Meeting ร่วมกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2566 , รายงานการจัดประชุม OCA Athletes Forum ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ราชประสงค์ , การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 , รายงานคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ.2025) ประเทศไทย (เจ้าภาพ) , ขออนุมัติส่งคณะนักกีฬาไทย ไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น