20

February 2023

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

ประชุม กรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ เรื่องความคืบหน้าการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานองค์กรกีฬาต่างประเทศในประเทศไทย, รายงานความคืบหน้าการเก็บตัว ฝึกซ้อมของนักกีฬาในกีฬาซีเกมส์, การพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประเทศไทย (เจ้าภาพ),


ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021), การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32, การพิจารณาการแข่งขันกีฬา KUN KHMER, การจัดประชุม OCA Athletes Forum ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร, การจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง Olympic Day 2023, การจัดการสัมมนา “ เรื่อง การใช้เวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศจากประสบการณ์จริงของสมาคมกีฬา ”, การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ( World Women Day 2023 ) เป็นต้น

https://www.youtube.com/watch?v=VOguQdzBpWY&feature=youtu.be