8

September 2023

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์ ก่อน การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำโดย พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ , ศ. (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ ฯ , นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมทั้ง คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์ เพื่อรับฟังโอวาทและอำนวยพรให้แก่คณะนักกีฬา – เจ้าหน้าที่ ณ ศาลาสหไทย์สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน