4

March 2023

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

การประชุม คณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน ในการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

โดยมีวาระสำคัญ สรุปการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และ เจ้าหน้าที่ประจำทีม เมื่อวันพฤหัสดที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566, คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์, การแต่งตั้งอาตาเช่ประจำทีมนักกีฬาไทย, สรุปการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา, จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม, การเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา, รายงานเรื่องสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็นต้น