23

February 2023

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

การประชุม คณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน ในการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์, การแต่งตั้งอาตาเช่ประจำทีมนักกีฬาไทย, สรุปการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา, ความคืบหน้าของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เป็นต้น