31

August 2023

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

การประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2566 , เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2566 , เรื่องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้าการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาในการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 , เรื่องที่ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ มอบหมายให้ผู้เเทนเข้าร่วมประชุม , รายงานความก้าวหน้า สมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) , รายงานคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ.2025) ประเทศไทย (เจ้าภาพ) , รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬานักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 , รายงานจากคณะอนุกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์ ว่าด้วยเรื่องการลงนามบันทึกความร่วมมือการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 , การสนับสนุนด้านอาหารจาก เครือข่ายโภคภัณฑ์ , การสนับสนุนด้านการสื่อสารจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด , ขออนุมัติส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย ไปร่วมการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566