5

September 2023

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการเเข่งขัน ฯ

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
ศ.(พิเศษ)เจริญ วรรธนะสิน รองประธานฯ -ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการเเข่งขัน ฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
โดยมีวาระสำคัญ การเสด็จเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาขี่ม้า ของพลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา , การนำคณะกีฬาเข้าเฝ้า ฯ เพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ทรางพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ศาลาหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง , สรุปจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ , ตารางเดินทางไป – กลับ ของคณะนักกีฬาไทย , การตรวจโควิด – 19 โดยวิธีการตรวจแบบ ATK , การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Go Hangzhou ก่อนการเดินทาง , การเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา , สรุปการทดสอบสมรถภาพของนักกีฬา , การรายงานเรื่องสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็นต้น