Upcoming Event

Asian Games 2018

กีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 เป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม

18
August 2018
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

กีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 เป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหลัก ในขณะที่ปาเลมบัง และบันดุง จะเป็นเมืองช่วยจัดการแข่งขันในครั้งนี้