5

October 2022

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ แสดงความยินดีกับ นักกีฬาแบดมินตันฯ

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.10 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาว
เบญญาภา และ นางสาว นันทกาญจน์ เอี่ยมสอาด นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย
ที่สามารถคว้าแชมป์แบดมินตันหญิงคู่รายการ “โยเน็กซ์ ซันไรท์ เวียดนาม โอเพ่น 2022”
ประเทศเวียดนาม ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ ซึ่งในการนี้ พลเอกประวิตรฯ ได้กล่าวชื่นชม
นักกีฬาทั้งสองคนว่า เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและแบบอย่างของเยาวชนนักกีฬาที่มีล าดับ
โลกและมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถคว้าแชมป์รายการที่ 2 ในปีนี้ และขอให้
ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาทักษะการเล่น และหวังว่าจะเป็นก าลังส าคัญของนักกีฬาของชาติไทย ร่วม
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อเนื่องต่อไป ทั้งยังขอให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขันและ
เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน พร้อมกับ แสดงความชื่นชมและขอบคุณ สมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันสร้างเยาวชนและสนับสนุนนักกีฬาหน้าใหม่จนประสบความส าเร็จ
สามารถคว้าแชมป์หลายรายการส าคัญระดับโลก สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของคนไทย