27

เมษายน 2022

หมวดหมู่: ข่าว
โพสต์โดย: Olympic Thai

การลงนาม MOU ระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง สปป.ลาว

      

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนศรีอยุธยา ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการกีฬาระหว่าง ท่านแสงเดือน หล้าจันทะบูน ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เพื่อพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ และยังเป็นการแลกเปลี่ยน พัฒนา ส่งเสริม ทั้งด้านบุคลากร, กิจกรรม ตลอดจนประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางด้านกีฬา และด้านอื่นๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

 

ต่อจากนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เป็นประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญหลายเรื่อง ทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ, การรับรองงบดุลต่างๆ, การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงความก้าวหน้าของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และเอเชี่ยนเกมส์ที่กำลังมาถึง พร้อมเน้นย้ำและดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชกำหนด ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาโดยให้เป็นไปตามกฎของ WADA อย่างเคร่งครัด และขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาทุกสมาคม ในการฝันฝ่า ต่อสู้ ในเกมกีฬาเพื่อสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคน

สามารถดาวน์โหลดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามลิ้งค์นี้

https://fliphtml5.com/ccsfj/glxw

 

 

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ 

27 เมษายน 2565