23

ธันวาคม 2022

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advanced Sport Management Courses

ในช่วงสุดท้ายของปี 2022 สถาบันวิทยาการโอลิมปิก (TOA) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advanced Sport Management Courses ให้กับผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภาค 2 จำนวน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงทัศนะ แสดงความคิดเห็น แสดงออกถึงความฝันของแต่ละคนว่าจะพัฒนาและขับเคลื่อนการกีฬาในพื้นที่ของตนเองได้อย่างไร เพื่อให้พื้นที่ของท่านได้เป็น Learning Community

รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต

รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย